Loading

SERVIS KLIMATIZACÍ

Plnění klimatizace novodobým chladivem
R- 1234yf ( HFO- 1234yf )
    Úkony , které automaticky provádí servisní přístroj při plnění
  • Kontrola tlaku chladiva v okruhu
  • odsávání starého chladiva a jeho recyklace včetně oleje a nečistot
  • určení plynů
  • vakuování chladícího okruhu
  • plnění oleje s chladivem
  • zkouška těsnosti – pouze orientační


Cena chybějícího chladiva – 4,13 Kč za /g
Cena za úkon – 800, – Kč

( ceny jsou uvedeny bez DPH )